Menu

Mamocentrum

Naše centrum je vybaveno nejmodernějšími přístroji s digitální technologií zabezpečujícími špičkovou kvalitu zobrazení a sníženou radiační zátěž.

Jako akreditované pracoviště musí splňovat náročná kriteria týkající se technického vybavení, personálního zajištění a odborné praxe lékařů i laborantů. Pracoviště každoročně podstupuje v mamodiagnostice tzv. audit (kontrolu kvality) a pravidelně se umisťuje mezi nejlépe hodnocenými centry v republice.

Rozvíjející se zhoubný nádor prsu je nutné zachytit v co nejčasnějším stadiu onemocnění. Jen pak je snáze léčitelný s dobrou prognózou do dalšího života ženy. A právě proto byl v naší republice v roce 2003 zaveden mamografický screening. Naše pracoviště se akreditovalo mezi prvními.

Mamografický screening je pravidelné preventivní vyšetřování žen bez jakýchkoli příznaků onemocnění. K vyšetření vyplní ženě žádanku praktický lékař nebo gynekolog.

I u mladé ženy se ale může vyskytnout zhoubné onemocnění prsu. Proto těmto ženám doporučujeme, aby se na vyšetření prsu objednaly vždy, když mají nějakou pochybnost. A to i tehdy, když jejich lékař bude vyšetření považovat za zbytečné.

Zhoubné onemocnění prsní žlázy se nevyhýbá ani mužům, i když není tak časté. Při jakémkoliv zduření prsu  by se i muž měl dostavit k vyšetření.

Kromě běžných diagnostických výkonů (mamografie diagnostická a screeningová, ultrazvukové vyšetření prsu) provádíme specializovaná vyšetření, jako odběry vzorků tkáně pod ultrazvukovou kontrolou, lokalizace nehmatných lézí v prsu, duktografie.

Spolupracujeme s pacientskou organizací Mamma HELP, která nabízí pacientkám s rakovinou prsu podporu a poradenství při diagnóze a zahájení léčby rakoviny prsu, rekondiční a rehabilitační programy a celou řadu dalších aktivit pro pacientky po léčbě.

Rovněž spolupracujeme se společností AVON v projektu Avon proti rakovině prsu.

Seznam prováděných vyšetření

Vyšetření hrazená ze zdravotního pojištění

 • Screeningové (preventivní) mamografické vyšetření u žen ve věku od 45 let 1x za 2 roky. U asi 10 % žen je nutné doplnit ultrazvukové vyšetření prsů.
 • Diagnostické mamografické a ultrazvukové vyšetření u žen /mužů s příznaky onemocnění prsů v jakémkoli věku.

K těmto vyšetřením je nutná žádanka od lékaře / gynekologa, praktického lékaře, ev. chirurga /.

Preventivní vyšetření nehrazená ze ZP

 • Mamografické preventivní vyšetření žen ve věku 40-44 let.
 • U žen užívajících v menopauze hormonální substituční terapii (HST, HRT) je vhodné provést mamografické vyšetření každý rok. V tomto případě si každý druhý rok hradí vyšetření žena sama.
 • Ultrazvukové preventivní vyšetření mladých žen, které nemají známky onemocnění prsu a chtějí mít jen jistotu, že jsou zdravé.

Pokud si klientka hradí vyšetření sama, nepotřebuje žádanku od lékaře.

Aktuální ceník těchto výkonů:

 • Mamografie - 700 Kč
 • Sono prsů a spádových uzlin - 500 Kč

Většina zdravotních pojišťoven přispívá ženám v rámci preventivních programů na mamografické vyšetření ještě před dosažením věkové hranice 45 let.

Na všechna vyšetření u nás je třeba se objednat.

Jak probíhá screeningové vyšetření prsu

 • Mamografie se provádí na speciálním přístroji, mamografu.
 • Při vyšetření se prs musí dostatečně stlačit, což je nutné pro dosažení vysoké kvality snímku.
 • Obvykle se vyšetřuje každý prs ve dvou projekcích, celkem se tedy provádí 4 snímky.
 • U plánovaného vyšetření je optimální vyšetřovat v první polovině menstruačního cyklu, kdy je možné prsy dostatečně stlačit bez nepříjemných pocitů.
 • Asi v 10 % při nejednoznačném nálezu ihned doplňujeme další vyšetření – doplňující snímek, USG vyš, eventuálně ženu objednáme k biopsii z patologického ložiska.
 • Vyšetření trvá většinou 10-20 minut, a pokud doplňujeme ultrazvukové vyšetření, je potřeba si vyčlenit více času.
 • Žena od nás vždy odchází s výsledkem vyšetření v ruce.

Nedílnou součástí preventivního vyšetření je i vyplnění dotazníku včetně adresy a tel. č., část dotazníku se týká anamnestických údajů - s vyplněním této části vám pomohou naše rad. asistentky. Dotazník je k nahlédnutí zde.

Další vyšetření, která provádíme

Ultrazvukové vyšetření

 • U mladých žen je metodou první volby, u žen starších a ve screeningu je vhodnou doplňkovou metodou přibližně v 10-15 %.
 • Ultrazvukové vyšetření by dnes mělo být prováděno výhradně v mamocentrech, kde je zajištěna vysoká kvalita přístrojů a dostupnost ostatních metod, a kde jsou lékaři na vyšetření prsů specializováni a provádějí větší počet těchto výkonů. Utrazvukové vyšetření je neškodné, je možné častěji opakovat.

Biopsie prsu tenkou jehlou FNB

 • Provádí se punkce cyst a kolekcí tekutin, velice málo se již dnes provádí diagnostické punkce k cytologickému vyšetření - ty nahradila core-cut biopsie a vyšetření histologické.

Core -cut biopsie prsu pod ultrazvukovou kontrolou

 • Provádí se v případě podezření na patologické ložisko speciální jehlou pomocí tzv. bioptického děla po předchozím znecitlivění.
 • Odebírá se několik vzorků tkáně pod ultrazvukovou kontrolou, vyšetření se provádí ambulantně, je nebolestivé, pouze v den výkonu je dobré omezit výraznější tělesnou zátěž.
 • Výsledek histologického vyšetření je v našem centru zpravidla do týdne.

Značení patologických ložisek prsou

 • Provádí se pro potřeby chirurga před plánovaným operačním výkonem.

Duktografie

 • U duktografie dochází k nástřiku kontrastní látky do mlékovodu tenkou kanylou a poté k mamografickému vyšetření.
 • Metoda je v indikovaných případech volena u žen se sekrecí z prsu, která může být projevem přítomnosti malého nádoru v mlékovodu.

Klinické vyšetření

 • Lékař vyšetřuje prsy a spádové uzliny pohmatem u žen s klinickým nálezem.

Další vyšetření ve screeningu

 • Vyšetření MR
  zajišťujeme ve spolupráci s FN Plzeň Lochotín.
 • Genetické vyšetření
  zajišťujeme v případě potřeby v renomovaném pracovišti genetiky.
 • Spolupráce s chirurgem a onkologem
  v rámci mamologie a týmové spolupráce spolupracujeme s chirurgickými centry zaměřenými na operace prsní žlázy a s onkologií FN Plzeň.

Důležitou součástí prevence rakoviny prsu je samovyšetřování

Ve velmi malém procentu se vyskytují i velmi rychle rostoucí nádory, které nemusí být zachyceny ve dvouletém screeningovém intervalu a žena si je při pravidelném samovyšetřování může nahmatat. K tomu je třeba znát dobře techniku vyšetření. Bližší informace včetně videa samovyšetření zde.

 

 • Provozní doba
  • Pondělí 715 - 1530
  • Úterý 715 - 1530
  • Středa 715 - 1530
  • Čtvrtek 715 - 1530
  • Pátek 715 - 1400
   
   

  Dle potřeby mamocentra variabilní provoz do 1730 (zpravidla pondělí–čtvrtek).
  Pro klienty chirurgie, ortopedie a zubní RTG pondělí–pátek 715 - 2130 , sobota–neděle 715 - 1830